Ochrana osobných údajov

Správca osobných údajov pre FashionableMe.sk

Správcom vašich osobných údajov je Mgr. Katarína Križalkovičová so sídlom Korunní 2569/108G, 10100 Praha 10 – Vinohrady
IČ: 04994361. Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v Živnostenském rejstříku na Úřade městské části Praha 10 pod č.j. MČ P7 021772/2016/OŽV/Lim, spisová značka: SZ MČ P7 021382/2016, ID RZP: 139398171.

Ako môžete kontaktovať správcu osobných údajov

Meno: Katarína Križalkovičová
Email: shop@fashionableme.sk
Telefón: +421 918 054 152

Na akom právnom základe spracovávame vaše osobné údaje

Pri registrácii na našej webovej stránke a odosielaní objednávky požadujeme a uchovávame vaše osobné údaje, ktoré sú potrebné na vybavenie objednávky a následné vystavenie faktúry.

V akom rozsahu uchovávame vaše údaje

Vaše údaje zbierame a uchovávame len v rozsahu potrebnom na kontaktovanie a plynulé vybavenie objednávky: Vaše meno, adresa, emailová adresa a prípadne aj telefónne číslo, ak ho pri odosielaní objednávky uvediete.

Majú tretie strany prístup k vašim osobným údajom?

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym tretím osobám s výnimkou prepravcu, ktorému poskytujeme vaše údaje len v rozsahu potrebnom na bezproblémové doručenie tovaru (meno a adresa, v prípade kuriérskej služby aj telefónne číslo). Predávajúci je registrovaný na českom Úřade pro ochranu osobních údajů.

Vaše osobné údaje nepresúvame mimo Európsky hospodársky priestor.

Používanie vašich údajov na marketingové účely

Vaše údaje nepožívame na marketingové účely.

Cookies, ktoré naše webové stránky zbierajú, sú anonymizované, ukladajú sa v prípade, že ich váš prehliadač akceptuje. Vám slúžia pre rýchlejšie načítanie obsahu a zapamätanie si užívateľských preferencií, nám pre analytické nástroje (meranie návštevnosti našich webových stránok). Zistite viac o cookies

Aké máte práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi

Máte právo na zmenu a prenos svojich osobných údajov, zároveň máte právo nás požiadať o výmaz vašich údajov. Za účelom zachovania vášho súkromia prehlasujeme, že zmažeme vaše osobné údaje, ak nás o to požiadate.

 

Posledná zmena podmienok: 24.5.2018