Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom webstránky – internetového obchodu FashionableMe.sk a zároveň predávajúcim (ďalej len “predávajúci”) a autorom týchto obchodných podmienok je:

Mgr. Katarína Križalkovičová, Korunní 2569/108G, 10100 Praha 10 – Vinohrady, Česká republika.
IČ: 04994361. Neplatca DPH.
Predávajúcim je fyzická osoba zapísaná v Živnostenském rejstříku na Úřade městské části Praha 10 od 11.4.2016 pod č.j. MČ P7 021772/2016/OŽV/Lim, spisová značka: SZ MČ P7 021382/2016, ID RZP: 139398171.

Dozorným orgánom je Česká obchodní inspekce, pre slovenského spotrebiteľa Slovenská obchodná inšpekcia (Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27).

Predávajúci má právo na dočasnú nedostupnosť webstránky z dôvodu technických problémov alebo údržby či vylepšovania webstránky. Za neočakávané krátkodobé výpadky webstránky spôsobené problémami na strane servera nezodpovedá.

Komunikácia medzi predávajúcim a konečným spotrebiteľom (ďalej len “kupujúci”) prebieha primárne elektronicky, všetky doklady, potvrdenia a faktúry sú zasielané elektronicky emailom, pokiaľ to ich charakter umožňuje.

2. Objednávanie tovaru a platnosť objednávky

Objednávanie produktov z ponuky predávajúceho je možné iba prostredníctvom webovej stránky FashionableMe.sk. V prípade technických problémov s webstránkou je možné objednať aj emailom na adrese shop@fashionableme.sk.

Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje vôľu a záväzok prevziať a zaplatiť objednaný tovar. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, ktorá je riadnym a záväzným obchodným dokumentom.

Kupujúci dostane emailové potvrdenie o prijatí objednávky po úspešnom odoslaní objednávky (ak kupujúcemu tento email z technických príčin nepríde do 30 minút, je potrebné si vo svojej emailovej schránke skontrolovať priečinok “Spam”/”Nevyžiadaná pošta” alebo nás kontaktovať emailom).

Po prijatí objednávky bude predávajúci bude kontaktovať kupujúceho o dostupnosti tovaru a predpokladanom termíne jeho odoslania. Informovaním kupujúceho o dostupnosti tovaru sa objednávka stáva obojstranne záväznou.

Ak objednané produkty nemá predávajúci skladom (pri produkte v takom prípade píše dostupnosť “Na objednávku”), je potrebné ich objednať u zahraničného dodávateľa, pričom doba dodania môže byť aj 4 týždne. Vtedy sa kupujúci vyjadrí, či má záujem na tovar počkať. V prípade súhlasu s dodacou lehotou súhlasí s predĺžením zákonnej lehoty na vybavenie objednávky (na max. 40 dní), objednávka je záväzná.

3. Zrušenie objednávky a zmeny v objednávkach

Kupujúci má právo zmeniť alebo zrušiť objednávku za týchto podmienok:

 • Ak kupujúci nesúhlasí s predĺžením dodacej lehoty (ak tovar nie je skladom), má právo na zrušenie objednávky alebo jej časti – stačí o zrušení predávajúceho emailom informovať.Kupujúci môže bez udania dôvodu objednávku zrušiť aj po tom, ako ju potvrdí, ale len dovtedy, kým ešte zásielka nebola odoslaná. Ak potrebuje zrušiť objednávku po tom, ako predávajúci zásielku odoslal, je povinný zásielku prevziať – vrátiť ju môže odstúpením od zmluvy.
 • Kupujúci má povinnosť v prípade potreby zrušenia objednávky predávajúceho kontaktovať čím skôr – v opačnom prípade predávajúcemu vznikajú zbytočné náklady na doručenie tovaru (t.j. radšej informovať o zrušení objednávky predávajúceho neskôr, než neprevziať zásielku).
 • V prípade zmeny objednávky (alebo zlúčenia viacerých objednávok do jednej) je takisto nevyhnutné predávajúceho kontaktovať ešte pred odoslaním objednávky alebo jej časti.
 • Ak predávajúci nedodá tovar v správnom množstve, kvalite a v dohodnutom termíne, kupujúci môže využiť svoje právo a) zrušenia objednávky (ak tovar nebol ešte dodaný), b) odstúpenia od zmluvy (do 14 dní od dodania, ak tovar bol dodaný a kupujúci už oň nemá záujem) alebo c) reklamácie (ak bol tovar dodaný v nesprávnom množstve alebo kvalite, ale kupujúci má oň stále záujem).

Zrušenie objednávky je možné aj zo strany predávajúceho:

 • ak sa kupujúci nevyjadrí, či má záujem počkať na dodanie tovaru v prípade dlhšej lehoty dodania alebo či je zásielku možné odoslať,
 • ak kupujúci nevyplní správne kontaktné údaje a nepotvrdí ich správnosť,
 • ak kupujúci nekomunikuje a nie je možné sa s ním skontaktovať ani telefonicky (a bez jeho vyjadrenia či upresnenia nie je možné objednávku vybaviť),
 • ak kupujúci svoje minulé objednané zásielky neprevzal alebo nezaplatil,
 • v osobitých prípadoch bez uvedenia dôvodu (napr. z technických príčin – tovar mal byť stiahnutý z ponuky), kupujúceho však musí informovať.

4. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci má právo: požadovať platbu vopred od kupujúceho v prípadoch: a) ak si kupujúci zvolil možnosť platby bankovým prevodom, b) ak hodnota tovaru, ktorý v čase objednávky kupujúceho je nutné objednať u dodávateľa, prevyšuje sumu 80 EUR/2200 CZK, alebo c) ak už v minulosti zásielku neprevzal. Ak si kupujúci v minulosti zásielku neprevzal viackrát, má predávajúci právo objednávku tohto kupujúceho odmietnuť.

Predávajúci má povinnosť:

 • Ako predávajúci máme povinnosť po tom, ako potvrdíme objednávku (teda sa s vami dohodneme na termíne odoslania), objednaný tovar dodať kupujúcemu v objednanom množstve za dohodnutú cenu a v dohodnutom termíne.
 • Za dohodnutú cenu sa považuje cena, ktorá je uvedená na našej webovej stránke a platná v momente odoslania objednávky kupujúcim.
 • Povinnosťou predávajúceho je dodať tovar vyhovujúci normám v SR a neporušujúci žiaden zákon.
 • Predávajúci je povinný tovar vhodne zabaliť, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
 • Predávajúci sa zaväzuje konať a postupovať v súlade zo zákonmi SR a s uvedenými obchodnými podmienkami.

Predávajúci nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom (poštou) alebo spôsobené nesprávnym uvedením adresy kupujúceho,
 • oneskorené dodanie alebo nedodanie tovaru zavinené dodávateľom v prípade neočakávaných obmedzení či udalostí (v takomto prípade bude kupujúci hneď informovaný).

5. Práva a povinnosti kupujúceho

 • Kupujúci potvrdzuje odoslaním objednávky svoju vôľu objednaný tovar prevziať a zaplatiť za dohodnutú cenu. Ak tovar nebude skladom s kupujúci súhlasí s jeho objednaním, vyjadruje tým svoju vôľu počkať na dodanie tovaru podľa dohody.
 • Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške platnej v deň odoslania objednávky a dodržať platobné podmienky. V prípade objednávky v celkovej vyššej hodnote je podľa dohody s predávajúcim potrebné uhradiť tovar vopred alebo dohodnutú zálohu.
 • Kupjúci je povinný bezodkladne predávajúcemu oznámiť akékoľvek zmeny v objednávkach, v spôsobe dopravy, platby, reklamáciu, odstúpenie od zmluvy alebo iné dôležité informácie.
 • Kupujúci je povinný prevziať tovar – keďže potvrdená objednávka je právoplatnou kúpnou zmluvou vzniknutou v súlade so zákonmi SR, neprevzatie tovaru je jej porušením. Pri neprevzatí predávajúcemu vznikajú zbytočné náklady a tovar zostáva uskladnený dlhšie na pošte – preto ak kupujúci nebude mať už o tovar záujem, stačí predávajúceho kontaktovať (pred odoslaní tovaru) alebo zásielku prevziať a odstúpiť od zmluvy (po odoslaní tovaru).
 • Ak kupujúci tovar neprevezme na prvýkrát a požaduje opätovné doručenie, je povinný uhradiť náklady za prvé aj všetky ďalšie doručenia tovaru (poštovné + pokuta za neprevzatie tovaru podľa tarify pošty, cca 1,30 €).

6. Cenové a platobné podmienky

 • Predávajúci má právo kedykoľvek zmeniť ceny a ukončiť cenové akcie. Zmeny cien však nebudú mať spätný vplyv na ceny v už odoslanej objednávke kupujúceho – pre objednávku platí vždy cena platná v čase jej odoslania.
 • K cene tovaru sú pripočítavané prepravné náklady, v ktorých už sú započítané aj manipulačné poplatky (balné). V prípade poštovného pri platbe na dobierku je započítaná aj cena služby “dobierka na účet” podľa aktuálneho cenníka prepravcu.
 • Dokladom o predaji a kúpe je faktúra, ktorá je zároveň dodacím aj záručným listom. Faktúru zasielame elektronicky po spracovaní objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho, faktúru si takisto môže kupujúci stiahnuť zo svojho používateľského účtu na webovej stránke fashionableme.sk. Faktúra zaslaná elektronicky je právoplatným daňovým dokladom. Faktúru v tlačenej podobe posielame iba na vyžiadanie.

Akceptujeme nasledujúce spôsoby platby:

 • Bankovým prevodom – faktúru je potrebné uhradiť pred odoslaním objednávky, nezabudnite uviesť variabilný symbol, ktorým je číslo objednávky, aby sme mohli platbu správne identifikovať.
 • Na dobierku – platíte až pri preberaní tovaru na pošte alebo kuriérovi.
 • Ak je poplatok za doručenie tovaru pri platbe na dobierku vyšší než pri platbe bankovým prevodom, tento rozdiel je vyšší len o sumu, ktorú si za službu “dobierka na účet” účtuje prepravca.

7. Dodacie podmienky

Zásielky sú štandardne odosielané poštou 1. triedou doporučene a sú riadne zabalené. Ak poštár kupujúceho nezastihne, zásielku si môže prebrať s doporučenkou na pošte nasledujúci pracovný deň po doručení. Na požiadanie je možné tovar odoslať kuriérskou službou, kedy dochádza aj k navýšeniu poplatku za doručenie.

Ak sú všetky objednané produkty skladom, tovar odosielame ihneď alebo v najbližší pracovný deň po potvrdení objednávky, alebo po prijatí platby na náš bankový účet v prípade, že ste si zvolili platbu bankovým prevodom.

Pokiaľ produkt nie je skladom alebo je pri ňom uvedená dostupnosť “Na objednávku”, znamená to, že produkt musíme najskôr objednať u zahraničného dodávateľa, kedy môže byť dodaný až do 4 týždňov. Po tom, ako predávajúci kupujúceho informuje o predpokladanom termíne doručenia, sa má kupujúci možnosť vyjadriť, či s týmto termínom súhlasí, alebo objednávku ruší či zvolí iný tovar.

Osobné prevzatie tovaru nie je možné.

8. Právo kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci, ktorý je konečným spotrebiteľom, má právo na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez udania akéhokoľvek dôvodu.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy znamená, že kupujúci vráti predávajúcemu tovar, za ktorý mu predávajúci vráti peniaze.

 • Podmienkou pre požiadanie o odstúpenie od zmluvy je riadne prevzatie a uhradenie objednávky kupujúcim v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z..
 • Kupujúcemu bude pri odstúpení od zmluvy vrátená kúpna cena, ktorú za tovar zaplatil, na jeho bankový účet do 14 dní od prijatia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ak si kupujúci bude želať, namiesto vrátenia peňazí si bude môcť vybrať iný produkt/y v tejto hodnote z ponuky FashionableMe.sk.
 • Kupujúcemu sa pri odstúpení od zmluvy nevracajú náklady vynaložené na vrátenie tovaru. Vráti sa mu len suma za poštovné, ktoré bolo súčasťou objednávky, od ktorej odstupuje, a to v čiastke za najlacnejší spôsob dopravy, aký predávajúci v internetovom obchode FashionableMe.sk ponúka.
 • O odstúpenie od zmluvy kupujúci požiada vyplnením a elektronickým odoslaním formulára, ktorý sa nachádza na webovej stránke predávajúceho FashionableMe.sk. Alternatívne môže kupujúci odoslať email predávajúcemu (alebo list poštou) s údajmi: meno a adresa spotrebiteľa, dátum prijatia tovaru, predmet odstúpenia od zmluvy. Dôvod odstúpenia kupujúci môže, ale nemusí uvádzať. Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy zaslaním listu poštou, tento list len priloží k tovaru, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy.
 • V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak tovar vráti poškodený, použitý alebo nekompletný. Dôvodom zníženia hodnoty môže byť aj skúšanie a používanie tovaru nad rámec možností vyskúšania v porovnaní s kamenným obchodom; alebo ak vracaná bižutéria obsahuje skorodované alebo zoxidované časti (bižutéria) spôsobené nesprávnym používaním alebo vzniknuté reakciou na pokožku kupujúceho. V takých prípadoch má predávajúci právo vyžadovať odškodnenie, na ktorom sa predávajúci a kupujúci dohodnú, vždy najskôr mimosúdnou cestou.
 • Právo na odstúpenie od zmluvy nie je aplikovateľné na kupujúceho, ktorý je podnikateľom (napr. tovar objednáva na podnikateľské účely). Právo na odstúpenie sa takisto nevzťahuje na tovar vyhotovený na zákazku.

9. Záručné a reklamačné podmienky

Žiadosť o reklamáciu kupujúci bezodkladne oznámi predávajúcemu vyplnením a odoslaním elektronického reklamačného formulára, ktorý sa nachádza na webovej stránke predávajúceho. Alternatívne je možné zaslať oznámenie o reklamácii emailom alebo poštou (v rozsahu meno spotrebiteľa, predmet reklamácie, dátum prijatia tovaru, dôvod reklamácie).

Povinnosťou kupujúceho je produkt bezodkladne po žiadosti o reklamáciu zaslať na adresu predávajúceho vhodne zabalený a zabezpečený proti ďalšiemu poškodeniu, ak sa s predávajúcim nedohodne inak.

Po uznaní reklamácie Vám uhradíme cenu reklamovaného predmetu aj náklady na dopravu (poštovné pri zasielaní reklamovaného tovaru, nie poštovné, ktoré ste zaplatili pri objednávke, pretože ide o už zrealizovanú službu, ktorá nie  je predmetom reklamácie).

Na vybavenie reklamácie má predávajúci na základe § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa max. 30 dní, spôsob vyriešenia reklamácie vždy závisí na dohode kupujúceho a predávajúceho.

Možné spôsoby vyriešenia reklamácie:
 • pri menšej vade, ktorá nebráni používaniu ak kupujúci nežiada plnú náhradu, poskytneme mu zľavu z kúpnej ceny (t.j. vrátime časť peňazí, ktorú z tovar zaplatil) – kupujúci v takom prípade nemusí tovar posielať späť, len zašle dôkaznú fotografiu o vade;
 • zaslanie nového tovaru;
 • alebo si kupujúci vyberie iný tovar z ponuky predávajúceho v hodnote, ktorú zaplatil za reklamovaný tovar (ak si vyberie drahší produkt, len doplatí rozdiel).

Záručným listom je faktúra.

Reklamovať tovar je možné iba počas záručnej doby. Podľa § 620 Občianskeho zákonníka je naša záručná doba 24 mesiacov na všetok nový tovar, 12 mesiacov na použitý tovar, pričom použitý tovar je viditeľne označený. Záručnú dobu si ale netreba zamieňať s dobou zvyčajnej životnosti predávaných produktov, ktorá závisí od ich vlastností, materiálu, správnej starostlivosti a intenzity používania. Znamená to, že za vadu predmetu nemožno považovať, ak z jeho samotnej povahy vyplýva, že jeho životnosť je určená na kratšiu dobu použitia, než je zákonom stanovená záručná doba.

Reklamovať je možné iba produkt, ktorý bol doručený poškodený alebo sa poškodil kvôli výrobnej chybe pred lehotou predpokladanej životnosti počas záručnej doby. Treba brať do úvahy, že bižutéria, ktorú predávame, nemá takú životnosť ako napríklad šperky z pravého zlata či drahých kovov. Kupujúci je povinný predmet reklamovať čo najskôr po zistení.

Nárok na reklamáciu zaniká, ak produkt mechanicky poškodil kupujúci alebo sa poškodil nesprávnym používaním, nedostatočnou starostlivosťou či opotrebením. Nie je možné reklamovať skorodovaný ani zoxidovaný šperk. Ako sa o bižutériu správne starať nájdete v článku Starostlivosť o bižutériu, ktorým sa budeme riadiť aj pri posudzovaní reklamácie.

Šperky (bižutéria), ktoré predávame, môžu obsahovať nikel. V prípade bezniklových šperkov je to pri ich popise uvedené.

Za dôvod oprávnenej reklamácie sa takisto nepovažuje, ak sa vám produkt nepáči, prestane páčiť alebo ste preň nenašli využitie. V takom prípade ho môžete vrátiť len odstúpením od zmluvy do 14 dní od jeho doručenia.

10. Ochrana osobných údajov

Kompletné znenie ochrany osobných údajov nájdete na samostatnej stránke.

11. Záverečné ustanovenia

Predávajúci sa pri predaji riadi týmito obchodnými podmienkami, ktoré má právo podľa potreby zmeniť, pričom vždy koná v súlade s obchodnými podmienkami, ktoré sú platné v čase vystavenia objednávky zákazníka.

Tieto obchodné podmienky upravujú a špecifikujú zmluvný vzťah kupujúceho a predávajúceho. V otázkach, ktoré nie sú v podmienkach špecifikované, sa tento zmluvný vzťah riadi vždy aktuálne platnými zákonmi Českej republiky z dôvodu, že prevádzkovateľom je fyzická osoba so živnostenským oprávnením na území Českej republiky. Zmluvný vzťah sa riadi zákonmi Slovenskej republiky len vtedy, ak sú slovenské zákony pre slovenského spotrebiteľa priaznivejšie.

Kupujúci je povinný si tieto obchodné podmienky vo vlastnom záujme prečítať pred odoslaním objednávky.

V prípade sporov je právomoc na ich prejednanie daná súdom Českej republiky. Kupujúci a predávajúci sa zaväzujú všetky prípadné nedorozumienia najskôr riešiť mimosúdnou cestou – kupujúci môže spor riešiť elektronicky (online prostredníctvom ODR platformy), alebo kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je Česká obchodní inspekce. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájdete tu. Ešte pred pristúpením k mimosúdnemu riešeniu sporu kupujúci môže kontaktovať predávajúceho na adrese shop@fashionableme.sk.

Znenie obchodných podmienok bolo naposledy aktualizované 24. mája 2018.