Kontakt

Bankový účet pre platby

IBAN: SK69 1100 0000 0080 1902 1369
BIC: TATRSKBX
Banka: Tatra banka, a.s., odštepný závod Raiffeisen banka
Pri platbe nezabudnite uviesť variabilný symbol (číslo objednávky alebo faktúry).

Adresa na vrátenie tovaru

Na túto adresu prosím zasielajte tovar pri jeho vrátení. Nie je to adresa prevádzky, len skladu.

Katarína Križalkovičová
Sabinovská 161
08001 Prešov
Slovenská republika

Fakturačné údaje

Mgr. Katarína Križalkovičová
Korunní 2569/108G
10100 Praha 10 – Vinohrady
Česká republika
IČ: 04994361.

Fyzická osoba je zapísaná v Živnostenském rejstříku na Úřade městské části Praha 10 pod č.j. MČ P7 021772/2016/OŽV/Lim. Neplatca DPH.

Koho kontaktovať

Objednávky vybavuje: Mgr. Natália Križalkovičová (Nataly)

nataly@fashionableme.sk
 0915 938 996 (10:00 – 16:00)

Chcete sa nás niečo opýtať?